Управление

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА СВИНЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 • д-р Добрин Христов Папазов–Шумен,председател 0887213992
 • Димитър Витанов Роглинов-Русе, 0887586856
 • Галя Тенева Бъчварова – Ямбол, 0888311733
 • Полина Валентинова Хаджистоева-Шумен,
 • Динко Иванов Желязков – Стара Загора 0886320639
 • Даниела Вълчева Николова-Георгиева Силистра, 0887384771
 • Янка Христова Иванова –Ямбол, 0899902250
 • Христо Делчев Станимиров – София,
 • д-р Миленка Панева Димитрова- Русе, 0886319544
 • Михаил Симеонов Минчев – Свищов, 0888328390
 • Милена Б. Митова-Борисова –Търговище 0889334994
 • Хюсеин Неджми Хюсеин – Пещера, 0887995050
 • Апостол Петров Апостолов-Шумен, 0894607373