• Image 02
  • Image 04

Fermer.bg

Fermer.BG - Новини
  1. Експертът съветва да се установи тясна връзка между индикаторите използвани в плановете на ОСП и тези предложени за измерване на прогреса
  2. Ще бъде разработен и пакет de minimis за говеда биволи и овце
  3. Той се срещна със земеделци в Бургас
  4. Подбрахме за вас най-важните новини от изминалата седмица
  5. Водената в момента държавна политика вместо да им помага всява съмнения в истинността на българските биопродукти категорични са от БАБ
  6. Цената на агнетата е ниска вълната се изхвърля